top of page

Święty Franciszek z Asyżu

 

 

 

 

Franciszek z Asyżu jest jednym z najbardziej znanych i lubianych świętych. Jego prostota i ubóstwo z wyboru, całkowite zawierzenie się Bogu oraz emanująca z osoby Franciszka wielka radość miały przedziwny wpływ na ludzi jego czasów. Również dziś w XXI wieku, erze informacji i techniki, liczba jego naśladowców nie maleje a Franciszek zdobywa na popularności. Jak głosi tradycja, zakon franciszkański ma przetrwać aż do skończenia świata.

Krótki życiorys świętego:

* 1181 r. Święty Franciszek urodził się w Asyżu, małym miasteczku umbryjskim, w rodzinie kupieckiej Piotra Bernardone i Joanny Piki. Na chrzcie świętym otrzymał imię Jan, ale ojciec zdrobniale i żartobliwie nazywał go Francesco. Do dwudziestego piątego roku życia prowadził życie towarzyskie i beztroskie.
* 1206 r. Franciszek nawrócił się pod wpływem głosu Chrystusa z Krzyża, który usłyszał w zrujnowanym kościółku świętego Damiana. Jezus zlecił mu zadanie słowami "Franciszku, idź i napraw mój Kościół, który chyli się ku upadkowi". Od tego momentu poświęcił się pielęgnowaniu trędowatych i odbudowie kościołów.
* 1208 r. Pierwsi towarzysze i później bracia zakonni przyłączyli się do Franciszka. Postanowili naśladować Chrystusa ubogiego, pokornego i ukrzyżowanego, a także głosić Ewangelię. Na wzór uczniów Chrystusa zaczęli obchodzić miasta i wioski, nawołując do nawrócenia i przemiany życia.
* 1210 r. Franciszek razem z dwunastu braćmi udał się do Rzymu i otrzymał od papieża Innocentego III ustne zatwierdzenie tzw. Reguły Braci Mniejszych.
* 1217 r. Zakon rozrósł się już wspaniale a na Kapitule w Porcjunkuli postanowiono wysłać misjonarzy za granicę.1219 r. Założono nowe bractwa w Niemczech i Francji.
* 1221 r. Franciszek ułożył Regułę dla Trzeciego Zakonu.
* 1223 r. Papież Honoriusz III zatwierdził bullą "Solet annuere" z 29 listopada Regułę dla całego zakonu.
* 1224 r. Między 15 sierpnia a 30 września Franciszek przebywał samotnie na szczycie Alwerni i tam otrzymał święte stygmaty.
* 1226 r. Schorowany Franciszek umarł wieczorem dnia 3 października, a w niedzielę dnia następnego został pochowany.
* 1228 r. W niedzielę 16 lipca w Asyżu papież Grzegorz IX uroczyście ogłosił Franciszka świętym Kościoła katolickiego.

Święty Franciszek ojcem duchowym tercjarzy.

Święty Franciszek jest patronem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ), jego założycielem i wspaniałym wzorem do naśladowania. Od samego początku działalności świętego Franciszka również osoby świeckie pragnęły dążyć do świętości już tu na ziemi, mając przed oczyma życie braci zakonnych prowadzonych przez Franciszka. Coraz częściej powstawały wspólnoty wiernych, którzy we własnych domach bez szczególnego zmieniania sposobu życia, kierowali się tym samymi zasadami co Franciszek.

W 1221 z pomocą kardynała Hugolina wspólnoty te zostały formalnie zorganizowane i tym samym powstał trzeci zakon franciszkański, dziś nazywany Franciszkańskim Zakonem Świeckich (tzw. tercjarze).

bottom of page